Brisbane Girls Grammar School & Stuartholme School Regatta

Milton Reach, Brisbane River            July 21 2001
Event Description 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th Time 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
1 Year 10 Quad Scull Div 5St MStuSom H4:22.0                  
2 Year 10 Quad Scull Div 4Som HStuSt ASt MAll HLHC3:33.0                  
3 Year 10 Quad Scull Div 2St MSom HSt ABGGSAll HBSHSStuLHC3:41.0 2.1 5.4 3.8 2.6 7.7        
4 Year 11 Four Div 2St MAll HSom HLHCSPLC3:48.0 4.0 5.9 13.3            
5 Year 11 Four Div 4Som HNTT                  
6 Year 10 Quad Scull Div 3St MSt ABGGSAll HSom HStuLHC3:50.0 8.6 1.3 0.5   8.9 14.4      
7 Year 10 Quad Scull Div 1Som HSt MStuSt AAll HBGGSBSHSLHCSt HSPLC3:43.0 9.4 1.8 0.3 3.2 6.5 4.8 11.2 12.6 10.2
8 Year 11 Four Div 1Som HBSHSSPLCLHCSt A3:56.0 3.1 0.3 1.8 23.6          
9 Year 11 Four Div 3St ASt MSom H4:21.0 1.5 5.1              
10 Year 8 Quad Scull Div 6StuSt MSt AAll HSt AAll H5:31.0 3.8 1.7 3.1 12.3 8.9        
11 Year 8 Quad Scull Div 3St ASom HStuSt MBSHSAll HSPLCStuBGGS4:49.0 4.1 1.2 11.4 2.6 1.9 49.7 3.0 27.3  
12 Open Four Div 2Som HAll HStuSt MSt A4:07.0 9.1 3.5 9.0 13.6          
13 Open Four Div 3Som HSt MSom HSt MBGGS4:31.0 17.1 5.3 4.3 21.0          
14 Year 8 Quad Scull Div 5All HSom HSt MSt AStuSt ABGGSSt M5:18.0 9.3 1.9 7.4 5.3 21.4 1.6 9.9    
15 Year 8 Quad Scull Div 2St ASom HBGGSBSHSStuSPLCAll HSt MSt HStu4:53.0 19.8 8.4 9.7 3.0 4.6 1.9 0.7 3.9 15.2
16 Open Four Div 1Som HSt MStuAll HSt ABSHS4:55.0 0.2 0.9 0.5 3.2 4.7        
17 Year 9 Single ScullSom HSt MSt ABGGSAll HBSHSSt HSPLCStu5:40.0 2.8 2.8 4.7 4.4 1.4 14.8      
18 Year 8 Quad Scull Div 4St MStuAll HSt ASt MSom HBGGSSPLCNTT                  
19 Year 8 Quad Scull Div 1Som HSt MSt ABSHSBGGSAll HSPLCStuSt HLHC5:18.0 10.5 3.7 1.9 8.8 8.3 4.3 6.5 19.1  
20 Year 11 Single ScullBSHSSPLCLHCSom HSt MSt AAll HSt H
BGGS
Stu5:25.0 14.0 2.8 3.5 1.1 5.7 2.3     8.9
21 Open Single ScullSt MSt ASPLCStuLHCBGGSBSHS5:29.0 8.3 8.1 9.7 16.7 28.8 12.7      
22 Year 9 Quad Scull Div 6Som HSt MSt ASom H5:50.0 15.8 10.4 26.9            
23 Year 9 Quad Scull Div 3Som HSt MSt AStuBGGSAll HBSHSLHC5:15.0 4.3 20.1 13.9 6.6 4.7 18.4      
24 Year 10 Single ScullSom HSt MStuBGGSAll HSt HSt ASPLCBSHSLHC5:31.0 9.7 17.7 7.6 8.9 7.4 8.0 31.0 7.4 19.1
25 Open 2nd VIIISom HAll HSt MSt AStuAll H9:30.0 35.9 41.3 23.3 28.3 5.6        
26 Year 9 Quad Scull Div 5Som HSt MAll HSom HSt A5:58.0 9.3 22.2 0.4 1.0          
27 Year 9 Quad Scull Div 2St ASom HSt MAll HBGGSStuBSHSSt HLHC5:11.0 2.2 13.0 6.8 10.2 9.0 3.3 44.7 44.5  
28 Year 8 Single ScullSt MSom HAll HSt ABSHSStuBGGSSPLC6:38.0 10.9 21.5 22.5 4.7 15.9 19.9      
29 Old Girls Four Div 1SPLCStu5:33.0                  
30 Year 9 Quad Scull Div 4St MSom HBGGSAll HStu4:35.0 9.9 9.5 26.6 14.5          
31 Year 9 Quad Scull Div 1St MSom HStuSt AAll HBGGSBSHSSt HLHCSPLC4:40.0 2.1 1.2 0.7 13.2 7.9 12.9 2.1 18.9 4.9
32 Open 1st VIIISom HSt MStuAll HSt ABGGSLHCSPLCBSHSSt H8:11.0 12.2 11.3 0.1 0.9 4.3 8.1 12.6 34.4  
Sponsor
bsra.org.au proudly supported By Bennett & Francis
http://www.bfsurveys.com.au
 

Brisbane Schoolgirls Rowing Association

BSRA
http://www.bsra.org.au